اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۴
  • سرپرست واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

          آقای مهندس علیرضا فارسیان

 

  • کارشناسان

         آقای مهندس وحید محمدی

         آقای مهندس حمیدرضا یوسفی راد

         آقای مهندس محمود ورودی

         آقای مهندس امین قاسمی

         آقای مهندس علیرضا مجتهد

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992