اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۴۱
  • سرپرست واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

          آقای علیرضا فارسیان

 

  • کارشناسان

         آقای وحید محمدی

         آقای حمیدرضا یوسفی راد

         آقای محمود ورودی

         آقای امین قاسمی

         آقای علیرضا مجتهد

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992