سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۹
 

همکاران در گذر زمان

 

 

 

دکتر هاشمی

دکتر سید مهدی هاشمی: مدیر برنامه ریزی

 

 

دکتر نیکودل

دکتر مهدی نیکودل: مدیر پیشین برنامه ریزی

 

 

مرتضویدکتر سید امیر حسین مرتضوی: مدیر پیشین برنامه ریزی

 

 

 دکتر قاسم زاده

دکتر حسین قاسم زاده : مدیر پیشین برنامه ریزی

 

 

سید حسین حسینی

سید حسین حسینی: سرپرست پیشین مدیریت برنامه ریزی

  

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839