سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۷
 

معرفی مدیریت برنامه ریزی

مدیریت برنامه ریزی از بدو تشکیل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  در سال 1377 به عنوان یکی از مدیریت های اصلی  زیر مجموعه مدیر عامل تعریف گردید. وظایف این مدیریت به شرح زیر تعریف شده است:
•    تعیین اهداف کلان و خط مشی های کلی سازمان بهداشت و درمان
•    تدوین کلیه برنامه های کوتا ه,میان و بلند مدت در سازمان
•    بررسی و نظارت بر بودجه های سرمایه ای شرکت
•    اجرای کلیه مراحل تعیین و تصویب اقتصادی طرح ها.
•    انجام ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان بر اساس اهداف و راهبردهای کلان و برنامه های تدوین شده
•    .تنظیم موافقتنامه ها و بررسی اقتصادی طرح های عمرانی .
•    تدوین و تلفیق بودجه های سرمایه ای مدیریت های مختلف سازمان .
•    تلفیق و تدوین مقررات خاص برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت .
•    استخراج فرایندهای کلیدی و پیاده سازی استاندارهای مدیریت و کیفیت در سازمان.
•    طراحی ساختار سازمانی بر اساس اهداف کلان شرکت و سند چشم انداز.تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839