سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۹
 

رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری
شهرزاد فلاحی
تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی
سوابق کاری:
 سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت
 
•    کارمنداموراجرایی بخشهای درمانی
•    مسئول امور اجرایی بخشهای درمانی
•    کارشناس امورکارکنان
•    کارشناس آمار
•    کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی
•    رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی
•    رئیس طرح و مطالعات برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
•    کارشناس بهره وری
•    کارشناس تدوین استراتژی سازمانی
•    کارشناس فرآیندها ی سازمانی
•    کارشناس ساختارهای سازمانی
•    رئیس مهندسی سیسم ها و بهره وری

اداره کل آموزش ، نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت نفت
 
•    کارشناس استخدام فارغ التحصیلان بورسیه دانشکده های صنعت نفت
•    کارشناس استخدام ایثارگران
•    کارشناس وتحلیلگر آزمونهای استخدامی
•    رئیس امور استخدام اداره کل 

اداره طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی نفت
•    کارشناس برنامه ریزی انتصابات وترفیعات
عضویت در کمیته ها ، کارگروه های تخصصی / حرفه ای  وزارت ، شرکت و سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت


کارشناس ارشد بررسی سیستم ها وساختارها
نازنین امرونی حسینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق کاری:

•    کارمند دبیرخانه
•    مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی
•    کارشناس مهندسی سیستم ها

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839