سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶
 

معرفی کارکنان واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

  • سرپرست واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای سید عبدالرسول حمیدی

 

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای حامد رحیم پور  لنگرودی

 

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          خانم فروغ رحمی


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839